Terapiatyöskentely

Millaista kognitiivinen käyttäytymisterapia on?
– KKT:lla on vahva kokeellinen ja tieteellinen pohja. Sen menetelmät perustuvat satojen tieteellisten tutkimustulosten näyttöön vaikuttavuudesta. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö on aktiivista, joten uuden tiedon valossa menetelmiä kehitetään jatkuvasti ja toimimattomat menetelmät hylätään.
Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin aktiivista ja tavoitteellista yhteistyötä. Hoitomenetelmät valitaan kunkin asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien ja ongelmien perusteella yhdessä. Terapiassa tavoitellaan uusien toiminta- ja ajattelutapojen, tunnesäätelytaitojen, itsehallintataitojen ja valmiuksien oppimista. Terapiakäyntien ohella asiakas saa silloin tällöin kotitehtäviä ja terapiassa voidaan tehdä erilaisia harjoituksia.
– KKT:n menetelmiä ovat mm.
* Käyttäytymisanalyysi
* Altistus ja reagoinnin ehkäisy
* Mielikuva-altistukset ja -harjoitukset
* Itsehavainnointimenetelmät
* Ajatusten uudelleenmuotoilu
* Ajatusten, tunteiden ja toiminnan välisten yhteyksien tunnistaminen ja tarkastelu
* Arvopohjainen työskentely
* Ongelmanratkaisumenetelmä
* Taitoharjoitukset
* Hengitys-, rentoutus- ja tietoisuustaitoharjoitukset (mm. Mindfulness)