Palvelut

1. Työnohjaus

Työnohjaus voi auttaa työssä jaksamisessa. Työnohjauksen tavoitteita ovat lisäksi ammatti-identiteetin vahvistaminen, yhteistyötaitojen ja tiimitaitojen kehittäminen sekä koko työyhteisön hyvinvointi.

2. Psykoterapia

Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin tavoitteellista yhteistyötä. Oman elämänhistorian tutkiminen auttaa ymmärtämään, miten ongelmat ovat kehittyneet.
Turvalliset ja tutkitut menetelmät auttavat oppimaan itsehallintataitoja, tunnesäätelyä, uusia ajattelu- ja toimintatapoja.
Yksilöllisesti laadittu käyttäytymisanalyysi auttaa terapeuttia ja asiakasta valitsemaan hoidossa käytettäviä menetelmiä.
KKT:n hoitomenetelmät ovat tieteelliseen näyttöön perustuvia. Harjoitteluun sisältyy usein esim. kotitehtäviä.