Mitä häiriöitä voidaan hoitaa kognitiivisella käyttäytymisterapialla?

Kognitiivisella käyttäytymisterapialla voidaan hoitaa kaikkia psykologisia ongelmia ja häiriöitä. Lähtökohtana terapialle voi olla lääkärin/ psykiatrin tekemä diagnoosi, mutta myös asiakkaan itsensä kokema ja kuvailema ongelmallinen tilanne, jonka hän kohtaa arkisessa elämäntilanteessaan, vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan ja hoidetaan yksilön kokemia ongelmia nykytilanteessa, mutta muutokseen pääsemiseksi tarvitaan useimmiten myös ongelmien syntyhistorian tarkastelua.